Anunt

S.C. FIN – ECO S.A anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținerea autorizației de construire celula 4 depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav – FIN –ECO 4)” propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Săcele, str. Rampei f.n., identificat prin CF 100045 Săcele, CF 100054 Săcele, CF 100047 Săcele, CF 100087 Săcele, CF 100065 Săcele, CF 100072 Săcele, nr. cad/top 100045, 100054, 100047, 100087, 100065, 100072.

Proiectul acordului de mediu şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul acordului de mediu în termen de 10 de zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Contact

0268 477 252
office@fin-eco.ro
Ghimbav, str Hermann Oberth, nr.25, Romania

Gestionare depozit ecologic

+40 724 204 828

Proiectare si realizare depozite ecologice pentru deseuri:

0268 477 252
0268 410 435