Anunt 12.08.2022

„S.C. FIN – ECO S.A titular al proiectului „Dezafectare container stație tratare levigat mobilă, capacitate 48 mc/zi și instalare container mobil stație tratare levigat, capacitate 165 mc/zi însoțit de trei rezervoare containerizate mobile (rezervoare tehnologice)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „Continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare“, pentru proiectul „DEZAFECTARE CONTAINER STAȚIE TRATARE LEVIGAT MOBILĂ, CAPACITATE 48 MC/ZI ȘI INSTALARE CONTAINER MOBIL STAȚIE TRATARE LEVIGAT, CAPACITATE 165 MC/ZI ÎNSOȚIT DE TREI REZERVOARE CONTAINERIZATE MOBILE (REZERVOARE TEHNOLOGICE)”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei F.N., identificat prin CF 114977 Săcele, CF 102599 Săcele. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brașov”.

Contact

0268 477 252
office@fin-eco.ro
Ghimbav, str Hermann Oberth, nr.25, Romania

Gestionare depozit ecologic

+40 724 204 828

Proiectare si realizare depozite ecologice pentru deseuri:

0268 477 252
0268 410 435