Despre noi

De-a lungul anilor, a fost supus atenţiei autorităţilor publice (Consiliul Local Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Inspectoratul de Protecţie a Mediului) pericolul pe care îl prezintă poluarea mediului înconjurător datorită depozitării în rampe care nu respectă condiţii minime de protecţie a mediului în zona Braşov. S-a încercat găsirea unei soluţii pentru rezolvarea acestei situaţii prin stabilirea unor acorduri între autorităţile publice şi societăţi private.
Ca urmare, societatea FIN-ECO S.A. a decis să realizeze rampa ecologică zonală Braşov cu fonduri proprii.

Descrierea activitatii


    Serviciile – asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi conexe– construcţie şi exploatare rampă ecologică zonală.
    Descrierea sumară a exerciţiului tehnologic:
Societăţile de colectare şi transport, agenţii economici privaţi etc., cu utilaje proprii ajung la intrarea în rampa ecologică, unde se determină cantitatea reziduurilor cu ajutorul a două cântare electronice care înregistrează automat greutatea, numele clientului, cât şi tipul de deşeuri declarat înainte.

  • Utilajele de transport intră în depozitul ecologic de deşeuri (care are baza complet impermeabilizată) unde se descarcă deşeurile;
  • Un compactor de rampă (utilaj specific) mărunţeşte gunoiul reducându-i volumul; conducătorul acestui utilaj are obligaţia de a anunţa direcţiunea depozitului ecologic dacă se depozitează , materiale nepermise (deşeuri periculoase sau care nu se pot depozitate în rampă conform legii);
  • După descărcarea deşeurilor, autogunoiera trece printr-o instalaţie de spălare-dezinfectare, după care trece din nou la cântar, care în mod automat eliberează greutatea netă a gunoiului descărcat;
  • Sistemul computerizat eliberează date contabilităţii; eliberează bonuri de consum şi aceleaşi date se vor înscrie şi pe factură;
  • În bazinul de depozitare pentru a evita autoincendierea deşeurilor, împrăştierea acestora, în funcţie de calitatea deşeurilor, acestea se compactează şi se acoperă cu un strat de pământ;
  • Completarea procesului tehnologic de depozitare a deşeurilor se realizează prin captarea şi colectarea a apelor reziduale (levigatului) şi a biogazului;
  • Acest proces este tot timpul sub control intern şi extern din partea autorităţilor competente.

Impactul asupra mediului :- pentru obiectivul rampa ecologică zonală există studii de impact asupra mediului şi acordurile de mediu prevăzute de lege

Fin Eco locul 1 an 2014 1
Fin Eco top national 2016 1
Fin Eco locul 3 national 1

Contact

0268 477 252
office@fin-eco.ro
Ghimbav, str Hermann Oberth, nr.25, Romania

Gestionare depozit ecologic

+40 724 204 828

Proiectare si realizare depozite ecologice pentru deseuri:

0268 477 252
0268 410 435