Anunţ 08.05.2024

FIN-ECO S.A cu sediul în județul Brașov, Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 25, aduce la cunoștința celor interesați organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a revizuirii Autorizației integrate de mediu nr SB 112 din 22.03.2010 revizuită la data de 19.05.2011, la data de 19.06.2019 și la data de 18.01.2022 pentru funcționarea DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL BRAȘOV DE DEȘEURI NEPERICULOASEclasa ”b” cu activitate IED încadrată în Anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la pct. 5.4. (celula 4) și activități non-IED (sortarea deșeurilor, colectarea și tratarea levigatului, captarea, colectarea și tratarea gazului de depozit, monitorizarea  celulelor 1 și 2-post-închidere și monitorizarea celulei 3-activitate sistată), cu punctul de lucru în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al oraşului Săcele, în intravilanul acestuia, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului Braşov, respectiv în vecinătatea CET Braşov. Autorizația integrată de mediu are ca motive de revizuire:

– dezafectarea containerului stației tratare levigat mobilă, cu capacitate de 48 mc/zi și instalarea containerului mobil pentru stație tratare levigat, capacitate 165 mc/zi, însoțit de trei rezervoare containerizate mobile (rezervoare tehnologice);

– introducerea codului CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

– includerea activității de colectare și valorificare a deșeurilor recuperabile-deșeuri biodegradabile-cod 20 02 01 (deșeuri din grădini și parcuri-iarbă, frunze, crengi, incluzând deșeuri din cimitire) și deșeuri voluminoase, cod 20 03 07 (numai mobilier);

– instalarea sistemului de degazare temporară celula 4;

– închiderea temporară (provizorie) a celulei 3;

– completarea listei codurilor de deșeuri prelucrate în stația de sortare prin introducerea grupei de deșeu 15 01 la intrare în stația de sortare;

– introducerea codului de deșeu 19 08 02 deșeuri de la deznisipatoare in lista codurilor acceptate la depozitare;

– introducerea deșeurilor de ambalaje de lemn cod 15 01 03 la ieșirea din sortare;

 

Dezbaterea publică va avea loc în data de 10.06.2024, la ora 16:30, la Coresi Business Campus – Sala IAR 80, str. Turnului nr. 5, parterul clădirii de birouri denumită H1.

Informaţiile privind impactul potenţial al activităţii asupra mediului se pot obţine de la sediul A.P.M Braşov, str. Politehnicii nr. 3, zilnic de Luni-Joi, între orele 8:00-16:30 și Vineri între orele 8:00-14:00, până la data de 10.06.2024.

Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M Braşov, str. Politehnicii nr. 3, sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro până la data de 10.06.2024.

Documentația pentru susținerea solicitării se poate consulta la sediul A.P.M Braşov, str. Politehnicii nr. 3, de Luni până Joi, între orele 9:00-13:00, sau pe site-ul A.P.M Braşov la secțiunea Reglementări/ Autorizația integrată de mediu/ Documentații în lucru”.

Anunţ 07.03.2024

FIN-ECO S.A., cu sediul în județul Brașov, Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 25, anunță depunerea solicitarii de revizuire a Autorizației integrate de mediu nr SB 112 din 22.03.2010 revizuită la data de 19.05.2011, la data de 19.06.2019 și la data de 18.01.2022.

Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 A a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 5.4. – Depozite de deșeuri – astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor – care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte, Cod NFR – 5.a ; SNAP: 090401.

Motivele revizuirii sunt modificările intervenite în activitate desfăşurată, respectiv:

– dezafectarea containerului stației tratare levigat mobilă, cu capacitate de 48 mc/zi și instalarea containerului mobil pentru stație tratare levigat, capacitate 165 mc/zi, însoțit de trei rezervoare containerizate mobile (rezervoare tehnologice)

– introducerea codului CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

– includerea activității de colectare și valorificare a deșeurilor recuperabile – deșeuri biodegradabile – cod 20 02 01 (deșeuri din grădini și parcuri – iarbă, frunze, crengi, incluzând deșeuri din cimitire) și deșeuri voluminoase, cod 20 03 07 (numai mobilier)

– instalarea sistemului de degazare temporară celula 4

– închiderea temporară (provizorie) a celulei 3

– completarea listei codurilor de deșeuri prelucrate în stația de sortare prin introducerea grupei de deșeu 15 01 la intrare în stația de sortare

– introducerea codului de deșeu 19 08 02 deșeuri de la deznisipatoare in lista codurilor acceptate la depozitare

– introducerea deșeurilor de ambalaje de lemn cod 15 01 03 la ieșirea din sortare.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de la sediul A.P.M. Braşov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de Luni-Joi, între orele 8-16 și Vineri între orele 8-14.

Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Braşov sau prin e-mail: office@apmbv.anpm.ro în termen de 30 de zile de la data anunţului public.

Anunţ 23.02.2024

„FIN ECO S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 25, titular al proiectului ÎNCHIDERE DEFINITIVĂ A CELULEI 3 DIN CADRUL DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL BRAŞOV, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “Continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ÎNCHIDERE DEFINITIVĂ A CELULEI 3 DIN CADRUL DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL BRAŞOV, propus a fi amplasat în Județul Brașov, Municipiul Săcele, Str. Rampei FN, CF nr. 115004 Săcele; 100060 Săcele; 100042 Săcele; nr. cad/top. 115004; 100060, 100042, conform Certificatului de Urbanism nr. 595 din 27.10.2023 emis de Primăria Municipiului Săcele.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

Decizia de încadrare se va emite după cele 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov, în lipsa comentariilor/observațiilor (la proiectul deciziei de încadrare) din partea publicului interesat”.

Anunţ 29.11.2023

„S.C. FIN – ECO S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținerea autorizației de construire pentru închidere definitivă a celulei 3 din cadrul Depozitului Ecologic Zonal Brașov”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei F.N., identificat prin CF 115004 Săcele, CF 100060 Săcele, CF 100042 Săcele. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția mediului Brasov.”

Anunţ 12.08.2022

„S.C. FIN – ECO S.A titular al proiectului „Dezafectare container stație tratare levigat mobilă, capacitate 48 mc/zi și instalare container mobil stație tratare levigat, capacitate 165 mc/zi însoțit de trei rezervoare containerizate mobile (rezervoare tehnologice)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „Continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare“, pentru proiectul „DEZAFECTARE CONTAINER STAȚIE TRATARE LEVIGAT MOBILĂ, CAPACITATE 48 MC/ZI ȘI INSTALARE CONTAINER MOBIL STAȚIE TRATARE LEVIGAT, CAPACITATE 165 MC/ZI ÎNSOȚIT DE TREI REZERVOARE CONTAINERIZATE MOBILE (REZERVOARE TEHNOLOGICE)”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei F.N., identificat prin CF 114977 Săcele, CF 102599 Săcele. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brașov”.

Anunţ 03.06.2022

„S.C. FIN-ECO S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DEZAFECTARE CONTAINER STAȚIE TRATARE LEVIGAT MOBILĂ, CAPACITATE 48 MC/ZI ȘI INSTALARE CONTAINER MOBIL STAȚIE TRATARE LEVIGAT, CAPACITATE 165 MC/ZI ÎNSOȚIT DE TREI REZERVOARE CONTAINERIZATE MOBILE (REZERVOARE TEHNOLOGICE)”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei ,nr. F.N. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov. ”

Anunţ 12.07.2021

„S.C. FIN-ECO S.A. cu sediul în Brașov, str. Vlad Ţepeş nr. 13, aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a revizuirii Autorizației Integrate de Mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 19.05.2011, revizuită la data de 19.06.2019, ca urmare a finalizării proiectului„Obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de închidere celula I şi II din Depozitul ecologic zonal Braşov” şi a finalizării proiectului „Obţinerea autorizaţiei de construire celula IV Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav – FIN -ECO 4)”, pe amplasamentul din municipiul Săcele, str. Rampei FN, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului Braşov – activitate încadrată conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în Anexa 1, punctul 5.4. – Depozite de deșeuri – astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor – care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte, Cod NFR – 5.A ; SNAP: 090401.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 10.08.2021, la ora 16:00,la Centrul de Evenimente Lux Divina,în sala Lux Divina – 2, str.13 Decembrie, nr. 96, Brașov.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului, al activităţii, pot fi obţinute la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, zilnic de luni – joi între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00, până la data de 10.08.2021.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro, în termen de 10 zile de la publicarea ultimului anunţului.

Documentația pentru susținerea solicitării se poate consulta la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, de luni până joi între orele 9:00 -13:00 sau pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov.la secţiunea Reglementări/Autorizaţia integrată de mediu/Documentaţii: în lucru.

În situația menţinerii stării actuale, în vederea luării unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, consultarea publicului, în vederea organizării dezbaterii publice, care va avea loc în data de 10.08.2021, se va realiza excusiv în format electronic.

Participarea on-line la ședința de dezbatere publică privind solicitarea de emitere a revizuirii Autorizației Integrate de Mediunr. SB 112 din 22.03.2010 se va face accesând linkul :

https://zoom.us/j/4812967539?pwd=ZVo2a21YRzA3V1JXS3pidHBxMlM4QT09

Meeting ID: ID 481 296 7539 parola: 1223334444

Anunţ

S.C. FIN – ECO S.A anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținerea autorizației de construire celula 4 depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav – FIN –ECO 4)” propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Săcele, str. Rampei f.n., identificat prin CF 100045 Săcele, CF 100054 Săcele, CF 100047 Săcele, CF 100087 Săcele, CF 100065 Săcele, CF 100072 Săcele, nr. cad/top 100045, 100054, 100047, 100087, 100065, 100072.

Proiectul acordului de mediu şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul acordului de mediu în termen de 10 de zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

Studiu sănătate

Studiu de impact asupra stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu proiectul “Execuţie celula 4 Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar-DURBA V-FINECO 4)” în localitatea Săcele, str. Rampei, f.n., jud. Braşov, aparţinând de S.C. FIN- ECO S.A.

 Descarca studiu sanatate: aici

Dezbatere publică

„S.C. FIN-ECO S.A. aduce la cunoștința celor interesați faptul că ședința de dezbatere publică a solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținerea autorizației de construire celula 4 depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetrul temporar Durbav-FIN-ECO 4)”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei F.N. (C.U. nr.51 din 11.02.2019 emis de Primăria Municipiului Săcele), care a fost anunțată a se desfășura în data de 05.01.2021, la Centrul de Evenimente Sergiana, sala PEARL, Brașov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15, et. 1, jud.Brașov, se va realiza exclusiv în format electronic.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Brașov poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul A.P.M. Brașov, str. Politehnicii, nr. 3 și la sediul S.C. FIN-ECO S.A., jud. Brașov, mun. Brașov, str. Vlad Țepeș, nr. 13, în zilele de luni-vineri între orele 09ºº – 13ºº.

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarele adrese de internet: http://apmbv.anpm.ro/;

http://fin-eco.ro/;

https://www.municipiulsacele.ro/;

https://www.brasovcity.ro/;

https://www.primaria-sanpetru.ro/;

http://comunatarlungeni.ro/;

http://www.primariaharman.ro/portal/brasov/harman/portal.nsf/Index/$First?OpenDocument/;

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii /opinii /observații privind documentul menționat la sediul Agenției de Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro până la data de 05.01.2021.

 

           Accesul on-line la ședința de dezbatere publică a solicitării de emitere a acordului de mediu, în vederea participării la distanță a publicului interesat, se va face pe o platformă on-line la următorul link: https://zoom.us/j/4812967539?pwd=ZVo2a21YRzA3V1JXS3pidHBxMlM4QT09

Meeting ID: 481 296 7539 Parola: 1223334444

FIN-ECO SA ia măsuri pentru a-și proteja angajaţii și pentru a asigura continuitatea serviciilor de depozitare a deșeurilor

07.04.2020

În conformitate cu International Solid Waste Association (ISWA) si institutiile guvernamentale, managementul deșeurilor în timpul crizei CoVID-19 este considerat un element-cheie pentru protecția sănătății generale a populației, iar angajații din acest domeniu reprezintă o importantă parte pentru păstrarea neîntreruptă a activității. Lucratorii din managementul deșeurilor sunt cel de al doilea scut împotriva pandemiei CoVID-19, după angajații din sănătate. De aceea, FIN-ECO a venit cu măsuri suplimentare de protecție, proceduri și planuri de intervenție care să asigure că angajații sunt complet protejați, iar serviciul de tratare și depozitare a deseurilor își menține continuitatea. 

FIN-ECO face dezinfecții regulate în perimetrul Depozitului Ecologic de Deșeuri

Operatorul Depozitului Ecologic de Deșeuri efectuează în această săptămână, prin contractorul său de specialitate, acțiuni ample de dezinfecție a stației de sortare şi a platformelor birourilor din perimetrul depozitului ecologic și, în același timp, va asigura lucrătorilor săi echipamentele de protecție necesare, pentru a menține astfel, continuitatea serviciilor de eliminare a deșeurilor, în cea mai mare siguranță.

„Angajații noștri sunt un element-cheie în desfășurarea continuă a activității, de aceea protecția și siguranța lor reprezintă o prioritate pentru noi, fiind, totodată, și un act de responsabilitate față de comunitate. La fel de importantă este şi asigurarea continuității eliminării controlate a deşeurilor, cu atât mai mult într-o astfel de perioadă. De aceea, am pus la dispoziţia angajaţilor noștri echipamente speciale de protecție, în plus față de cele utilizate în mod curent şi facem regulat dezinfecţii în perimetrul depozitului, acolo unde aceştia îşi desfăşoară activitatea”, spun reprezentanţii FIN-ECO. 

Deșeurile menajere, cu excepția celor din centrele de carantină, vor fi eliminate integral prin depozitare

În următoarea perioadă, deșeurile menajere preluate de la populație, altele decât cele colectate selectiv, vor fi eliminate integral prin depozitare, în depozitul ecologic operat de FIN-ECO S.A.

Hotărârea conducerii FIN-ECO vine în paralel cu decizia ministrului Mediului, Costel Alexe, care a anunțat vineri, 03.04.2020 că, pentru a evita riscul răspândirii CoVID-19, deșeurile menajere colectate de la populație trebuie să fie transportate în cea mai mare siguranță, de la locul de precolectare direct în zonele de depozitare, asigurând eliminarea lor controlată.  Facem precizarea că, în conformitate cu Ordinul nr. 4022 /2020 emis de INSP, deșeurile menajere produse la centrele de carantină au statutul de deșeuri periculoase și ele vor fi colectate și transportate separat de către operatori specializați, spre a fi eliminate prin incinerare. 

Cu atât mai mult, în aceasta perioadă dificilă pe care o traversăm, compania FIN-ECO rămâne fermă în atingerea obiectivelor de mediu asumate, prin continuarea lucrărilor de închidere si colectare, transport si ardere a gazului de depozit. În săptămâna care tocmai s-a încheiat, împreună cu partenerii RS Activ SRL, antreprenor în construcții și Klarwin – furnizor de echipamente și servicii de captare, ardere și valorificare a gazului de depozit, precum și în tratarea levigatului provenit din deșeuri, FIN-ECO a continuat lucrările de instalare, la Depozitul Ecologic de Deşeuri, a uneia dintre cele mai moderne stații de ardere a biogazului. Lucrările au început pe 30 martie și se estimează că vor fi finalizate la începutul lunii iunie. 

Activitatea Depozitului Ecologic Zonal Brașov se desfășoară fără impact negativ asupra sănătății populației și mediului înconjurător

Operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, FIN-ECO, a derulat, în perioada 2019-2020, proiecte de recuperare și protecție a mediului. Compania s-a implicat activ în proiecte de management al deșeurilor, prin aplicarea celor mai bune practici de tratare și eliminare prin depozitare, precum și captarea gazului de depozit. Ca de fiecare dată, FIN-ECO va continua să identifice și să implementeze măsuri pentru minimizarea impactului negativ al deșeurilor asupra mediului.

Depozitul ecologic zonal este singurul depozit de deșeuri autorizat din județul Brașov. Depozitul ecologic a fost construit de FIN-ECO din fonduri proprii, ca soluție pentru reducerea poluării generate de depozitele ilegale. În prezent, există două celule închise, a treia aflându-se aproape de capacitatea maximă de depozitare, iar cea de-a patra este în procedură de avizare pentru funcționare.

La solicitarea FIN-ECO, instituții autorizate au întocmit studii referitoare la impactul deșeurilor asupra factorilor de mediu. Aplicarea de tehnologii performante în domeniul gestionării deșeurilor se reflectă și în concluziile studiilor realizate de INSP, care confirmă faptul că funcționarea depozitului nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației din vecinătate.

Astfel, conform Studiului de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu proiectul ”Execuție celula 4 Depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar-DURBAV-FIN-ECO 4)” în localitatea Săcele, str. Rampei, f.n., jud. Brașov, „ funcționarea obiectivului investigat nu eliberează substanțe periculoase în concentrații care pot determina riscuri semnificative asupra stării de sănătate a populației din imediata sa vecinătate”.

FIN-ECO întreprinde acțiuni concrete prin care să se asigure că poluarea, emisiile de mirosuri și generarea de zgomote nu vor reprezenta un disconfort real pentru populație.

Credem că parteneriatul dintre operator și cetățeni este extrem de important în acest domeniu de activitate. Tocmai de aceea, încurajăm cetățenii să ne transmită sesizări de fiecare dată când se confruntă cu situații legate de managementul necorespunzător al deșeurilor. Ne angajăm să intervenim de îndată pentru identificarea unei eventuale surse de poluare și pentru aplicarea de măsuri specifice.

FIN-ECO anunță autorizarea celei de-a patra Celule a Depozitului Ecologic Zonal Brașov

Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., anunță autorizarea celei de-a patra Celule pentru deșeuri nepericuloase. Aceasta se întinde pe o suprafață de 2,4 hectare și se estimează că va avea o capacitate de preluare a deșeurilor pentru următorii 6 ani. Investiția aferentă construirii celei de-a patra celule s-a ridicat la peste 10 milioane de lei, sumă asigurată din veniturile proprii ale operatorului.

Autorizarea vine ca urmare a deciziei APM Brașov de emitere a acordului de mediu, la recomandarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Aceasta din urmă a comunicat public faptul că au fost îndeplinite toate condițiile impuse de legislație și a recomandat ca procedura de autorizare a noii celule să se desfășoare simultan cu activitatea de depozitare.

FIN-ECO S.A. reamintește faptul că toate acțiunile privind construcția și operaționalizarea Celulei 4 au fost efectuate în termen și în conformitate cu legislația în vigoare. Operatorul a realizat și prezentat studiile de impact necesare emiterii acordului de mediu, documente care atestă că prin funcționarea Depozitului Ecologic Zonal Brașov nu se „eliberează substanțe periculoase în concentrații care pot determina riscuri semnificative asupra stării de sănătate a populației din imediata sa vecinătate”.

În prezent, Celula 3 a Depozitului Ecologic Zonal Brașov a atins un grad de umplere de aproximativ 99%, iar Celula 4 este pregătită pentru depozitare. În aceste condiții și în contextul în care supraîncărcarea Celulei 3 poate reprezenta un risc pentru siguranța angajaților depozitului și poate duce la incidente de mediu în măsură să polueze sau să aducă prejudicii comunităților din vecinătate, FIN-ECO S.A. urmează să decidă suspendarea activității de depozitare a deșeurilor în Celula 3 și deschiderea Celulei 4, la o dată care va fi comunicată ulterior.

Depozitul ecologic zonal Brașov de deșeuri nepericuloase a fost construit în anul 2002, din fondurile proprii ale FIN-ECO. Acordul de mediu a fost emis pentru 6 celule cu o capacitate totală de depozitare de 11.230.000 m3.

FIN-ECO operează depozitul în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea emisiilor de mirosuri și a tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni.

FIN-ECO S.A. se implică în eficientizarea managementului deșeurilor în Brașov

Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., are un rol important în eficientizarea managementului deșeurilor în Brașov, cu rezultate în protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației, prin utilizarea responsabilă a resurselor.

„Alături de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu”, ne implicăm activ în eficientizarea managementului deșeurilor prin utilizarea de tehnologii de ultimă generație și campanii de conștientizare a populației privind atitudinea față de deșeuri și modul în care tratarea deșeurilor influențează sănătatea mediului. Serviciul de eliminare a deșeurilor prin depozitare este o parte esențială a serviciilor de utilitate publică, fiind reglementat de Legea 101/2006 și prin contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu”, în deplin acord cu Legea 51/2006 și cu Planul județean de gestionare a deșeurilor în Județul Brașov, pentru anul 2020 – 2025”, a explicat administratorul FIN-ECO, Marcela Predescu.

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov și își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni.

„Avem încrederea că, prin programele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu”, se va trece într-o nouă etapă de eficientizare a gestionării deșeurilor generate de comunitățile locale. Suntem parteneri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” în misiunea acesteia de realizare a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării sistemelor de utilități publice, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale. Prin continua îmbunătățire a managementului deșeurilor la nivel județean, județul Brașov își va dobândi locul pe harta Europei moderne”, a subliniat administratorul FIN-ECO. 

Compania lucrează cu cei mai buni specialiști la nivel internațional, cu lideri europeni în producția de tehnologii sustenabile în domeniul gestionării deșeurilor, asigurând un randament superior al instalațiilor din depozit. Obiectivul strategic al FIN-ECO S. A. este să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025.

FIN-ECO a marcat ”Ziua Copilului” printr-o acțiune de conștientizare, în parteneriat cu Asociația Milioane de Prieteni

Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., a marcat „Ziua Copilului” printr-o acțiune de conștientizare și educare dedicată celor mici, în parteneriat cu Asociația Milioane de Prieteni. Organizatorii au explicat copiilor, prin jocuri, activități și prezentări educative, importanța colectării selective și a reducerii cantităților de deșeuri pe care le generăm.

„Este important să îi învățăm pe cei mici despre măsurile pentru protejarea mediului înconjurător. Fiecare dintre noi avem un rol în gestionarea eficientă a resurselor naturale și în reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. Copilăria este momentul potrivit pentru dezvoltarea cunoștințelor, a competențelor și a stilului de viață durabil. Investind în educația timpurie pe aceste teme, avem garanția că vom putea să ne adaptăm noilor modele de consum și să contribuim la un viitor curat”, a declarat Marcela Predescu, administratorul FIN-ECO S.A..

Evenimentul, desfășurat la Adăpostul Public Stupini, a inclus activități interactive, adecvate vârstei participanților. Jocurile tematice le-au captat interesul celor mici și i-au ajutat să înțeleagă felul în care deșeurile se pot transforma în resurse valoroase. Totodată, s-au pus bazele conceptului de colectare selectivă, reciclare și de reducere a consumului de produse de unică folosință.

„Suntem bucuroși de colaborarea cu FIN-ECO S.A. în ceea ce privește educarea și conștientizarea copiilor cu privire la mediul înconjurător. Misiunea noastră este una comună, ne dorim să inspirăm responsabilitate la nivelul comunităților, pentru că protecția mediului și protecția animalelor merg mână în mână. Avem nevoie de cetățeni implicați atât în gestionarea durabilă a deșeurilor, cât și în prevenirea abandonului animalelor sau adoptarea celor fără stăpân. De modul în care ne implicăm astăzi depinde și felul în care va arăta lumea în care vor trăi copiii noștri”, a declarat Sabina Anghel,  reprezentant al Asociației Milioane de prieteni.

Prin astfel de acțiuni de conștientizare și educare, FIN-ECO S.A. își demonstrează angajamentul față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului, promovând un comportament responsabil în rândul copiilor și al comunităților.

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov. Compania lucrează cu cei mai buni specialiști la nivel internațional, cu lideri europeni în producția de tehnologii sustenabile în domeniul gestionării deșeurilor, asigurând un randament superior al instalațiilor din depozit. Obiectivul strategic al FIN-ECO S. A. este să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025.

1 iunie_fineco_1

FIN-ECO a marcat ”Ziua Pământului” printr-o serie de acțiuni de protecție a mediului

Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., a marcat „Ziua Pământului”, sărbătorită anual pe 22 aprilie, printr-o serie de acțiuni de protecție a mediului. Reprezentanții companiei au plantat, în zona depozitului, o perdea vegetală formată din 200 de puieți de molid și au organizat o acțiune de ecologizare a spațiului adiacent Adăpostului Public Stupini.

„Ne dorim să creștem nivelul de conștientizare în ceea ce privește contribuția fiecăruia dintre noi la protejarea mediului. Săptămâna aceasta ne-am implicat, din nou, în proiecte apropiate comunității în care activează compania noastră. Sperăm ca acțiunile noastre să încurajeze la mai multă responsabilitate în ceea ce privește protecția mediului”, a declarat Marcela Predescu, administratorul FIN-ECO S.A..

La acțiunea de ecologizare au participat reprezentanți ai Gărzii de Mediu Brașov, ai Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Brașov și al Asociației Milioane de Prieteni.

 

„Fiecare dintre noi poate face lumea mai bună prin diverse activități. Primul pas pe care trebuie să îl facem este să conștientizăm că poluarea ne afectează sănătatea, viața și afectează și echilibrul naturii. Al doilea pas este sa luăm măsuri prin a nu rămâne indiferenți, căci lumea nu devine mai bună privind, ci acționând prin ecologizare, reîmpădurire și prin protecția animalelor care, din păcate, sunt cele mai afectate de acest dezechilibru”, a declarat Sabina Anghel, reprezentant al Asociației Milioane de prieteni.

Ziua Pământului, sărbătorită anual pe 22 aprilie, a fost instituită inițial în Statele Unite ale Americii, în 1970, cu scopul de a trezi interesul clasei politice față de mediu. Din 1990, peste 140 țări s-au alăturat prin manifestări de amploare, din dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei.

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov și își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea emisiilor de mirosuri și a tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni.

„Este important să îi învățăm pe cei mici despre măsurile pentru protejarea mediului înconjurător. Fiecare dintre noi avem un rol în gestionarea eficientă a resurselor naturale și în reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. Copilăria este momentul potrivit pentru dezvoltarea cunoștințelor, a competențelor și a stilului de viață durabil. Investind în educația timpurie pe aceste teme, avem garanția că vom putea să ne adaptăm noilor modele de consum și să contribuim la un viitor curat”, a declarat Marcela Predescu, administratorul FIN-ECO S.A..

Evenimentul, desfășurat la Adăpostul Public Stupini, a inclus activități interactive, adecvate vârstei participanților. Jocurile tematice le-au captat interesul celor mici și i-au ajutat să înțeleagă felul în care deșeurile se pot transforma în resurse valoroase. Totodată, s-au pus bazele conceptului de colectare selectivă, reciclare și de reducere a consumului de produse de unică folosință.

„Suntem bucuroși de colaborarea cu FIN-ECO S.A. în ceea ce privește educarea și conștientizarea copiilor cu privire la mediul înconjurător. Misiunea noastră este una comună, ne dorim să inspirăm responsabilitate la nivelul comunităților, pentru că protecția mediului și protecția animalelor merg mână în mână. Avem nevoie de cetățeni implicați atât în gestionarea durabilă a deșeurilor, cât și în prevenirea abandonului animalelor sau adoptarea celor fără stăpân. De modul în care ne implicăm astăzi depinde și felul în care va arăta lumea în care vor trăi copiii noștri”, a declarat Sabina Anghel,  reprezentant al Asociației Milioane de prieteni.

Prin astfel de acțiuni de conștientizare și educare, FIN-ECO S.A. își demonstrează angajamentul față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului, promovând un comportament responsabil în rândul copiilor și al comunităților.

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov. Compania lucrează cu cei mai buni specialiști la nivel internațional, cu lideri europeni în producția de tehnologii sustenabile în domeniul gestionării deșeurilor, asigurând un randament superior al instalațiilor din depozit. Obiectivul strategic al FIN-ECO S. A. este să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025.

IMG-20210422-WA0026

FIN-ECO a participat la o nouă acțiune de ecologizare organizată de Primăria Municipiului Săcele, în zona Gârcin

Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., a participat vineri, 23 iulie, la o nouă acțiune de ecologizare organizată de Primăria Municipiului Săcele, în zona Gârcin. Intervenția a fost realizată cu sprijinul Gărzii de Mediu Brașov și al operatorului de salubritate din Săcele, CIBIN SRL.

„Ne dorim să încurajăm comunitățile locale să acționeze responsabil față de mediu. Felicităm administrația locală pentru inițiativă și sperăm ca aceste acțiuni să atragă un număr cât mai mare de voluntari. Cred că se fac pași importanți spre creșterea conștientizării pe teme de mediu și avem ocazia să ne învățăm copiii o lecție importantă despre cum avem grijă de viitor”, a declarat Marcela Predescu, administratorul FIN-ECO S.A..

Prezent la acțiune, primarul Municipiului Săcele a precizat că intenționează să organizeze mai multe sesiuni de ecologizare a zonelor afectate de deșeuri.

„Ne bucură dorința și motivarea celor care se implică în proiecte de protecție a mediului, în speță împotriva depozitării deșeurilor în mod iresponsabil. Acțiunile de ecologizare din Săcele sunt tot mai frecvente și raportăm săptămânal, la Garda de Mediu, rezultatele realizate prin aceste mobilizări. A devenit ceva uzual să organizăm, alături de operatorii de salubritate, acțiuni prin care să înlăturăm deșeurile depozitate ilegal. Credem că rezultatele se văd atât în zonele în care acționăm, cât și prin schimbarea de mentalitate a localnicilor, care acționează mai responsabil față de mediu – fie prin păstrarea curățeniei, fie prin îndepărtarea deșeurilor depozitate în mod necorespunzător”, a declarat Virgil Popa, primarul Municipiului Săcele.

De asemenea, reprezentanții Gărzii de Mediu Brașov, instituție care se implică activ în identificarea și semnalarea zonelor afectate de depozitarea haotică a deșeurilor, au salutat acest tip acțiuni, menite nu doar să amelioreze calitatea factorilor de mediu, ci și să conștientizeze membrii comunităților cu privire la condițiile de mediu.

„Aceste acțiuni vor beneficia de sprijinul Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, indiferent de zona în care se desfășoară. Apreciem Unitățile Administrativ-Teritoriale care fac eforturi de aliniere la legislația de mediu și felicităm agenții economici care se alătură acestui efort. Este un drum greu, dar, prin perseverență și profesionalism, am convingerea că se vor obține rezultate bune”, a declarat Mircea Paraschiv, comisar șef Garda de Mediu Brașov.

Deșeurile colectate în cadrul acțiunii de vineri au fost transportate de operatorul local de salubritate, CIBIN SRL. la depozitul ecologic FIN ECO S.A.

„Ne bucurăm mult să dăm tonul unor astfel de acțiuni și ne păstrăm angajamentul față de comunitate. Nu ne vom opri aici și vom depune eforturi pentru îmbunătățirea stării zonelor în care locuim”, a declarat Anca Baciu, administratorul CIBIN SRL.

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov și își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea emisiilor de mirosuri și a tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni.

FIN-ECO S.A. continuă optimizarea managementului deșeurilor în activitatea de depozitare

Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., funcționează în conformitate cu prevederile Autorizației integrate de mediu nr. SB 112. 

 „Autorizația integrată de mediu reflectă eforturile FIN-ECO de optimizare a managementului deșeurilor la nivelul județului Brașov. Aceasta face referire atât la închiderea Celulelor 1 și 2, cât și la construcția Celulei 4 și este rezultatul investițiilor făcute de companie în scopul creșterii performanțelor tehnologice, respectiv al reducerii impactului asupra mediului. Atât în procesul de revizuire a autorizației integrate de mediu, cât și în activitatea noastră curentă, am dovedit corectitudine și transparență în relația cu autoritățile de reglementare și control”, a explicat administratorul FIN-ECO, Marcela Predescu.

Compania lucrează cu cei mai buni specialiști la nivel internațional, cu lideri europeni în producția de tehnologii sustenabile în domeniul gestionării deșeurilor. Compania a investit în tehnologii de top la nivel național, asigurând un randament superior al instalațiilor din depozit. Obiectivul strategic al FIN-ECO S. A. este să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025.

 „Avem o abordare integrată și proactivă pentru administrarea depozitului ecologic, prin prevenirea și gestionarea cu celeritate a riscurilor ecologice. Apreciem rigoarea dovedită de autoritățile de mediu în verificarea impactului asupra sănătății comunităților din apropierea depozitului, monitorizăm, analizăm și evaluăm constant felul în care activitatea noastră are impact asupra a tot ceea ce ne înconjoară”, a subliniat administratorul FIN-ECO. 

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov și își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni.

FIN-ECO, despre sistemul de gestionare a gazelor de depozit: efecte asupra mediului echivalente cu plantarea anuală a 560.000 de copaci

Operatorul depozitului de deșeuri zonal Brașov, FIN-ECO S.A., raportează peste 9 mil. m3 de gaze colectate și arse la 1100 grade Celsius, în ultimii doi ani. Instalat în luna iulie a anului 2020, sistemul de ardere a gazului de depozit a fost și este operațional la capacitate totală, captând, transportând și eliminând prin ardere gazul din cele trei celule pline ale depozitului.

„Tehnologia a transformat gazul de depozit dintr-un risc care trebuia gestionat continuu, într-un bun pe care ne dorim să-l valorizăm cât mai curând. Acest sistem permite eliminarea gazelor de depozit fără riscul poluării stratosferei. Efectele asupra mediului pot fi echivalate cu plantarea a 560.000 de copaci sau înlăturarea a 7000 de autovehicule de pe șosele, anual, întrucât instalația duce la eliminarea a aproximativ 34.000 tone de carbon și 3,5 mil m3 de gaz de depozit în fiecare an. Această investiție este făcută în contextul în care ne dorim un Brașov tot mai prietenos cu mediul”, a declarat Marcela Predescu, administrator FIN-ECO.

Instalația de ardere a fost proiectată și instalată de Klarwin, partener și furnizor de tehnologii pentru FIN-ECO.

„Ne dorim ca rezultatele de la Brașov să încurajeze și alte municipalități să apeleze la metode eco-friendly de gestionare a deșeurilor. Parteneriatul nostru este pe termen lung și ne bucurăm să punem umărul la eforturile FIN-ECO de a deveni cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025. Brașovul este un exemplu de bune practici pentru celelalte depozite de deșeuri din țară, prin alegerea celor mai sustenabile tehnologii de protecție a mediului”, a declarat Lucian Pavel, manager al Departamentului Aplicații Protecția Mediului din cadrul Klarwin.

Sistemul de ardere a gazelor de depozit, ales de FIN-ECO, folosește o tehnologie proiectată de specialiștii Klarwin, alături de alți profesioniști din domeniu din Croația, Slovenia și Marea Britanie. Această investiție a pus Brașovul pe harta celor mai moderne sisteme de management al deșeurilor din centrul și estul Europei, asigurând atât siguranța operațională a depozitului, cât și protecția mediului prin reducerea emisiilor.

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov. Compania lucrează cu cei mai buni specialiști la nivel internațional, cu lideri europeni în producția de tehnologii sustenabile în domeniul gestionării deșeurilor, asigurând un randament superior al instalațiilor din depozit. Obiectivul strategic al FIN-ECO S. A. este să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025.

FIN-ECO investește în senzori de monitorizare a calității aerului - soluție pentru prevenirea și reducerea poluării

Operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, FIN-ECO SA, investește în tehnologii inovatoare de prevenire și reducere a poluării aerului. Decizia strategică vine în completarea eforturilor companiei de a contribui la protecția mediului, ca urmare a desfășurării activității în conformitate cu toate prevederile legale din domeniu, devenind furnizor de bune practici în domeniul managementului deșeurilor municipale.

„Având ca obiectiv minimizarea emisiilor de mirosuri și a tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni, FIN-ECO S.A. a decis să instaleze sisteme pentru monitorizarea calității aerului. Investiția va permite detectarea, măsurarea, identificarea surselor de poluare a aerului din zona specifică și suprimarea acestora. Sistemul de monitorizare reprezintă un instrument inovator și eficient în fundamentarea deciziilor operative în ceea ce privește emisiile de miros de la depozit. Această tehnologie performantă ajută la stabilirea unor măsuri preventive, astfel încât eventuale depășiri ale emisiilor să fie înlăturate cu prioritate”, a explicat administratorul FIN-ECO, Marcela Predescu.

Sistemul de monitorizare și analiză a mirosului — un sistem precis, inteligent și eficient — va fi implementat la Brașov de Klarwin, partenerul tehnologic al companiei FIN-ECO.

Sistemul de monitorizare în timp real a emisiilor ce produc disconfort olfactiv va detecta, măsura și monitoriza în mod continuu mirosurile printr-o rețea de nasuri” electronice amplasate la periferia depozitului și în incinta acestuia. Sistemul încorporează un soft de modelare a dispersiei atmosferice pentru prezicerea impactului mirosurilor asupra ariei înconjurătoare, în funcție de condițiile meteorologice. Cu ajutorul datelor privind starea vremii, sistemul Klarwin va putea urmări zona de dispersie a generatorilor de miros, influențați de viteza si direcția vântului. Astfel, atât managementul companiei FIN-ECO și personalul operator, cât și publicul interesat, vor putea vizualiza în timp real calitatea aerului din proximitatea depozitului ecologic zonal” a declarat Lucian Pavel, manager al Departamentului Aplicații Protecția Mediului din cadrul Klarwin.

Investiția în sistemul inteligent va permite operatorului și acordarea unor răspunsuri prompte în cazul sesizărilor, petițiilor sau reclamațiilor care vizează un eventual disconfort cauzat de calitatea aerului, servind astfel interesului public. FIN-ECO rămâne un pionier în promovarea tehnologiilor de protecție a mediului, cu obiectivul declarat de a fi un exemplu de bune practici pentru celelalte depozite de deșeuri din țară.

 

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov. Compania lucrează cu cei mai buni specialiști la nivel internațional, cu lideri europeni în producția de tehnologii sustenabile în domeniul gestionării deșeurilor, asigurând un randament superior al instalațiilor din depozit. Obiectivul strategic al FIN-ECO S. A. este să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025.

FIN-ECO, operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, demarează proiectul de degazare a celulei 3

Operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, FIN-ECO S.A., anunță demararea lucrărilor aferente proiectului de degazare a celulei 3. Sistemul ce urmează să fie instalat presupune captarea, transportarea și arderea gazelor de depozit, în scopul minimizării disconfortului olfactiv, cu respectarea Ordinului nr. 757/ 2004.

Odată cu operaționalizarea sistemului de degazare, se asigură și reducerea emisiilor de depozit, ceea ce reduce, implicit, și impactul asupra mediului.

Sistemul de degazare a celulei 3 este unul inovator, unic la nivel național, prin care se combină tehnologia de biofiltrare cu elementele tehnice de captare a gazului de depozit. Instalația va fi pusă în funcțiune de compania internațională Klarwin și partenerul său R.S. ACTIV S.R.L, precum și parteneri externi. Klarwin este unul dintre liderii europeni în epurarea apelor reziduale și în tratarea surselor de apă în vederea potabilizării, având o experiență de peste 17 ani pe piața românească și peste 40 de proiecte de degazare realizate la nivel național.

FIN ECO S.A. și-a propus, depune eforturi și a investit pentru a deveni un centru de referință și lider de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor. Depozitul ecologic zonal Brașov a fost construit din fonduri proprii, în 2002, ca soluție pentru tratarea și eliminarea controlată a deșeurilor.

Compania accesează tehnologii unice la nivel național, setând noi standarde în domeniu și avansând în atingerea obiectivului strategic prin care FIN-ECO S.A. intenționează să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025. Echipa de management își propune să rămână conectată la nevoile și solicitările cetățenilor și ale autorităților locale, valorizând transparența, dezbaterea și dialogul public.

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov și își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea emisiilor de mirosuri și a tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni.

FIN-ECO S.A. susține intensificarea tratării deșeurilor municipale de la depozitul ecologic zonal Brașov

Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., susține că, pentru a crește nivelul de conformare la reglementările naționale și comunitare, trebuie intensificate procedurile de tratare și valorificare a deșeurilor municipale. Reprezentanții companiei susțin că, doar în felul acesta, putem atinge obiectivele de recuperare, reciclare și de reducere a deșeurilor eliminate prin depozitare.

„Discutăm, împreună cu reprezentanți ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu Brașov, despre soluții pentru tratarea sustenabilă a deșeurilor municipale, astfel încât activitatea de la depozit să fie tot mai prietenoasă cu mediul și să nu afecteze calitatea vieții comunităților din apropiere”, a declarat administratorul FIN-ECO, Marcela Predescu.

Reprezentanții companiei susțin că este necesară o schimbare a paradigmei privind deșeurile, respectiv înțelegerea acestora drept resurse valoroase. În caz contrar, depozitele vor rămâne mereu o problemă ce trebuie gestionată prin prisma riscurilor pentru mediu, fără a pune în mișcare valorile economiei circulare.

„Fiecare dintre noi, brașovenii, ne dorim un management performant al deșeurilor. Acesta este și motivul pentru care FIN-ECO a investit în tehnologii de top în domeniu, atât pentru protecția mediului, cât și pentru a arăta că avem de-a face cu resurse care, odată valorificate, nu se vor mai pierde prin depozitare. Delegarea serviciilor de depozitare de către ADI ISO Mediu Brașov, prin membrii acesteia – UAT-urile din județul Brașov, va reprezenta o confirmare suplimentară a alinierii activității companiei noastre la prevederile legislative europene”, a subliniat administratorul FIN-ECO. 

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov și își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni. Compania lucrează cu cei mai buni specialiști la nivel internațional, cu lideri europeni în producția de tehnologii sustenabile în domeniul gestionării deșeurilor, asigurând un randament superior al instalațiilor din depozit. Obiectivul strategic al FIN-ECO S. A. este să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025.

FIN-ECO SA, operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, investește în creșterea capacității de tratare a levigatului

Operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, FIN-ECO S.A., anunță demararea lucrărilor de instalare a unei noi stații de tratare a levigatului, prin înlocuirea celei existente cu o instalație dotată cu tehnologie de ultimă generație. Noua instalație are o capacitate de 165 mc/zi. Soluția tehnică a fost proiectată și urmează să fie operaționalizată de compania internațională Klarwin, unul dintre liderii europeni în tehnologii pentru tratarea apelor municipale, reziduale și industriale.

„Investim constant în soluții pentru protecția mediului și pentru îmbunătățirea continuă și eficientizarea sistemului de management al deșeurilor la nivel local. Creșterea capacității de tratare a levigatului presupune trecerea de la o capacitate de 48 mc/zi, la 165 mc/zi. Toate acțiunile noastre sunt îndreptate spre protecția mediului”, a explicat Marcela Predescu, administrator FIN-ECO.

Stația de tratare a levigatului folosește tehnologia prin osmoză inversă, licențiată de Pall Corporation, un proces de purificare a apei ce va fi reintrodusă ulterior în circuitul natural.

„Autorizarea investiției de către autoritățile locale de mediu confirmă faptul că aceasta este de o importanță deosebită atât din punct de vedere economic, cât și pentru protecția mediului și sănătatea populației. Continuăm să monitorizăm toți parametrii, pentru a ne asigura că activitatea de depozitare a deșeurilor respectă cele mai înalte standarde din domeniu”, a concluzionat reprezentantul companiei.

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov și își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea emisiilor de mirosuri și a tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni. Compania lucrează cu cei mai buni specialiști la nivel internațional, cu lideri europeni în producția de tehnologii sustenabile în domeniul gestionării deșeurilor, asigurând un randament superior al instalațiilor din depozit. Obiectivul strategic al FIN-ECO S. A. este să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025.

Operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, FIN-ECO SA, a finalizat instalarea și operaționalizarea sistemului de degazare pentru Celula 3

Operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, FIN-ECO S.A., anunță instalarea și operaționalizarea sistemului de captare, transport și ardere a gazelor de depozit aferente Celulei 3. Soluția tehnică a fost furnizată de compania internațională Klarwin, iar montajul a fost realizat de o echipa de specialiști din Slovenia, împreună cu R.S. ACTIV S.R.L.

            „Sistemul de degazare folosit de FIN-ECO permite arderea gazelor de depozit la temperaturi de 1100 grade Celsius. Ne asigurăm în permanență că sunt respectate limitele de emisii, în conformitate cu normativele în vigoare atât la nivel național, cât și european. Lucrările realizate zilele acestea vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește reducerea disconfortului olfactiv și fac parte din strategia companiei și din obiectivele declarate ale acționarilor societății, de a seta un standard de referință pentru bune practici în gestionarea deșeurilor la depozitare”, a declarat Marcela Predescu, administrator FIN-ECO.

            Operatorul depozitului ecologic zonal Brașov investește constant în tehnologii inovatoare, unice la nivel național sau chiar regional. Eforturile converg înspre atingerea obiectivului strategic prin care FIN-ECO S.A. intenționează să devină cel mai verde și inovator operator din domeniu, până în 2025. Compania este profund conectată la nevoile și solicitările cetățenilor, ale partenerilor strategici și ale autorităților locale, valorizând transparența, dezbaterea și dialogul public.

            FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov și își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea emisiilor de mirosuri și a tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni.

FIN-ECO, operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, a investit peste 18 mil. euro în recuperarea și protecția mediului

Operatorul depozitului ecologic zonal Brașov, FIN-ECO S.A., a investit peste 18 milioane euro, de la înființare și până în prezent, în proiecte de recuperare și protecție a mediului. Depozitul a fost construit în anul 2002, din fonduri proprii ale companiei.

De-a lungul celor aproape 20 de ani de funcționare, FIN-ECO S. A. a luat mai multe măsuri de prevenire a poluării și a accidentelor de mediu, achiziționând echipamente de detectare a materialelor radioactive, biofiltre, sisteme de supraveghere video.

Societatea își propune ca, în viitorul cel mai apropiat, să deruleze noi proiecte în managementul deșeurilor, respectiv:

  • degazarea celulei 3 a depozitului, prin conectarea acesteia la instalația de captare și ardere a gazului de depozit, proiect pentru care se vor aloca aproximativ 100.000 euro;
  • sistarea depozitării și închiderea Celulei 3, valoarea investiției fiind estimată la 1.300.000 euro.

Acționariatul FIN-ECO S.A. a aprobat strategia de modernizare și transformare într-o companie verde, una dintre cele mai moderne din domeniul de management al deșeurilor din România. Planul se va întinde pe următorii cinci ani și va derula investiții importante în:

  • producerea de energie regenerabilă,
  • valorificarea deșeurilor recuperabile,

efectul fiind reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare, pentru atingerea țintelor și obiectivelor de mediu. În felul acesta FIN-ECO S.A. își întărește rolul de partener al municipiului Brașov pentru asigurarea sustenabilității și creșterii calității vieții.

FIN-ECO S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor și având ca obiectiv minimizarea emisiilor de mirosuri și a tuturor emisiilor ce ar putea produce disconfort pentru cetățeni și ar putea afecta mediul. Toate acțiunile companiei sunt concentrate pe reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. 

FIN-ECO a marcat ”Ziua Copilului” printr-o acțiune de conștientizare și educare a celor mici, pe teme privind gestiunea deșeurilor

Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., a marcat „Ziua Copilului”, sărbătorită anual pe 1 iunie, printr-o acțiune de conștientizare și educare dedicată celor mici, în parteneriat cu Palatul Copiilor Brașov și Organizația Națională „Cercetașii României” – Centrul Local Orizont Brașov. Organizatorii au explicat copiilor, prin jocuri, activități educative, prezentări și teatru, importanța colectării selective și a reducerii cantităților de deșeuri pe care le generăm.

„Copiii sunt nucleul schimbărilor bune. Avem încrederea că, odată schimbată percepția celor mici, comunitățile din care ei fac parte își vor însuși comportamente bune în ceea ce privește gestiunea deșeurilor. Ca operator din domeniu, credem că este de datoria noastră să dăm mai departe din cunoașterea și înțelegerea dobândite în ani de experiență și să încercăm să încurajăm brașovenii, mici și mari, la mai multă responsabilitate față de mediu și față de viitor”, a declarat Marcela Predescu, administratorul FIN-ECO S.A..

Evenimentul a fost posibil prin sprijinul și implicarea Palatului Copiilor Brașov, care a mobilizat câteva grupe de copii cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani.

„Cei mici trebuie să știe cum pot să contribuie și să lupte pentru un mediu înconjurător curat și sănătos. De aceea, ne-am bucurat să marcăm, împreună cu partenerii noștri, atât Ziua Copilului, cât și Ziua Mediului, sărbătorită la nivel mondial pe 5 iunie, într-un efort colectiv de învățare, prin joacă, a unor deprinderi pentru o viață întreagă”, a declarat Lăutar Mihaela Cristina, Președintele Palatului Copiilor Brașov.

Activitățile educative și jocurile au fost organizate de Organizația Națională Cercetașii României – Centrul Local Orizont Brașov.

„Ne bucurăm de fiecare inițiativă care vizează educarea pe teme de mediu. Avem un pachet de activități gândite special pe acest domeniu și credem că învățarea timpurie este cea care formează comportamente pe termen lung, ducând la o schimbare de paradigmă în ceea ce privește protecția mediului”, a declarat Ionel Giurcă Stasisin, reprezentantul filialei locale a organizației „Cercetașii României”.

Celor trei organizații li s-au alăturat companiile RS ACTIV, firmă specializată în construcții de drumuri, și ONCOCARD – Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic, reprezentanții acestora participând activ la susținerea și desfășurarea evenimentului.

FIN-ECO S.A. este operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov și își desfășoară activitatea în conformitate cu toate prevederile legale în domeniu, folosind bune practici de gestionare a deșeurilor, având ca obiectiv minimizarea emisiilor de mirosuri și a tuturor emisiilor ce ar putea afecta mediul și ar putea produce disconfort pentru cetățeni.