Despre noi

Fin-Eco Brașov

De-a lungul anilor, a fost supus atenţiei autorităţilor publice (Consiliul Local Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Inspectoratul de Protecţie a Mediului) pericolul pe care îl prezintă poluarea mediului înconjurător datorită depozitării în rampe care nu respectă condiţii minime de protecţie a mediului în zona Braşov. S-a încercat găsirea unei soluţii pentru rezolvarea acestei situaţii prin stabilirea unor acorduri între autorităţile publice şi societăţi private.

Ca urmare, societatea FIN-ECO S.A. a decis să realizeze depozitul ecologic zonal Braşov cu fonduri proprii.

Descrierea activității

Serviciile – asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi conexe– construcţie şi exploatare depozit ecologic zonal.

Descrierea sumară a exerciţiului tehnologic:
Societăţile de colectare şi transport, agenţii economici privaţi etc., cu utilaje proprii ajung la intrarea în depozitul ecologic, unde se determină cantitatea reziduurilor cu ajutorul a două cântare electronice care înregistrează automat greutatea, numele clientului, cât şi tipul de deşeuri declarat înainte.