Anunț 12.08.2022

„S.C. FIN – ECO S.A titular al proiectului „Dezafectare container stație tratare levigat mobilă, capacitate 48 mc/zi și instalare container mobil stație tratare levigat, capacitate 165 mc/zi însoțit de trei rezervoare containerizate mobile (rezervoare tehnologice)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „Continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare“, pentru proiectul „DEZAFECTARE CONTAINER STAȚIE TRATARE LEVIGAT MOBILĂ, CAPACITATE 48 MC/ZI ȘI INSTALARE CONTAINER MOBIL STAȚIE TRATARE LEVIGAT, CAPACITATE 165 MC/ZI ÎNSOȚIT DE TREI REZERVOARE CONTAINERIZATE MOBILE (REZERVOARE TEHNOLOGICE)”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei F.N., identificat prin CF 114977 Săcele, CF 102599 Săcele. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brașov”.

Anunț 03.06.2022

„S.C. FIN-ECO S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DEZAFECTARE CONTAINER STAȚIE TRATARE LEVIGAT MOBILĂ, CAPACITATE 48 MC/ZI ȘI INSTALARE CONTAINER MOBIL STAȚIE TRATARE LEVIGAT, CAPACITATE 165 MC/ZI ÎNSOȚIT DE TREI REZERVOARE CONTAINERIZATE MOBILE (REZERVOARE TEHNOLOGICE)”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei ,nr. F.N. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov. ”

Anunț 12.07.2021

„S.C. FIN-ECO S.A. cu sediul în Brașov, str. Vlad Ţepeş nr. 13, aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a revizuirii Autorizației Integrate de Mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 19.05.2011, revizuită la data de 19.06.2019, ca urmare a finalizării proiectului„Obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de închidere celula I şi II din Depozitul ecologic zonal Braşov” şi a finalizării proiectului „Obţinerea autorizaţiei de construire celula IV Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav – FIN -ECO 4)”, pe amplasamentul din municipiul Săcele, str. Rampei FN, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului Braşov – activitate încadrată conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în Anexa 1, punctul 5.4. – Depozite de deșeuri – astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor – care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte, Cod NFR – 5.A ; SNAP: 090401.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 10.08.2021, la ora 16:00,la Centrul de Evenimente Lux Divina,în sala Lux Divina – 2, str.13 Decembrie, nr. 96, Brașov.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului, al activităţii, pot fi obţinute la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, zilnic de luni – joi între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00, până la data de 10.08.2021.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro, în termen de 10 zile de la publicarea ultimului anunţului.

Documentația pentru susținerea solicitării se poate consulta la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, de luni până joi între orele 9:00 -13:00 sau pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov.la secţiunea Reglementări/Autorizaţia integrată de mediu/Documentaţii: în lucru.

În situația menţinerii stării actuale, în vederea luării unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, consultarea publicului, în vederea organizării dezbaterii publice, care va avea loc în data de 10.08.2021, se va realiza excusiv în format electronic.

Participarea on-line la ședința de dezbatere publică privind solicitarea de emitere a revizuirii Autorizației Integrate de Mediunr. SB 112 din 22.03.2010 se va face accesând linkul :

https://zoom.us/j/4812967539?pwd=ZVo2a21YRzA3V1JXS3pidHBxMlM4QT09

Meeting ID: ID 481 296 7539 parola: 1223334444

Anunț

S.C. FIN – ECO S.A anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținerea autorizației de construire celula 4 depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav – FIN –ECO 4)” propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Săcele, str. Rampei f.n., identificat prin CF 100045 Săcele, CF 100054 Săcele, CF 100047 Săcele, CF 100087 Săcele, CF 100065 Săcele, CF 100072 Săcele, nr. cad/top 100045, 100054, 100047, 100087, 100065, 100072.

Proiectul acordului de mediu şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul acordului de mediu în termen de 10 de zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

Studiu sănătate

Studiu de impact asupra stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu proiectul “Execuţie celula 4 Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar-DURBA V-FINECO 4)” în localitatea Săcele, str. Rampei, f.n., jud. Braşov, aparţinând de S.C. FIN- ECO S.A.

 Descarca studiu sanatate: aici

Dezbatere publică

„S.C. FIN-ECO S.A. aduce la cunoștința celor interesați faptul că ședința de dezbatere publică a solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținerea autorizației de construire celula 4 depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetrul temporar Durbav-FIN-ECO 4)”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei F.N. (C.U. nr.51 din 11.02.2019 emis de Primăria Municipiului Săcele), care a fost anunțată a se desfășura în data de 05.01.2021, la Centrul de Evenimente Sergiana, sala PEARL, Brașov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15, et. 1, jud.Brașov, se va realiza exclusiv în format electronic.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Brașov poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul A.P.M. Brașov, str. Politehnicii, nr. 3 și la sediul S.C. FIN-ECO S.A., jud. Brașov, mun. Brașov, str. Vlad Țepeș, nr. 13, în zilele de luni-vineri între orele 09ºº – 13ºº.

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarele adrese de internet: http://apmbv.anpm.ro/;

http://fin-eco.ro/;

https://www.municipiulsacele.ro/;

https://www.brasovcity.ro/;

https://www.primaria-sanpetru.ro/;

http://comunatarlungeni.ro/;

http://www.primariaharman.ro/portal/brasov/harman/portal.nsf/Index/$First?OpenDocument/;

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii /opinii /observații privind documentul menționat la sediul Agenției de Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro până la data de 05.01.2021.

 

           Accesul on-line la ședința de dezbatere publică a solicitării de emitere a acordului de mediu, în vederea participării la distanță a publicului interesat, se va face pe o platformă on-line la următorul link: https://zoom.us/j/4812967539?pwd=ZVo2a21YRzA3V1JXS3pidHBxMlM4QT09

Meeting ID: 481 296 7539 Parola: 1223334444

Anunț

”FIN-ECO S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Obținerea autorizației de construire Celula 4 Depozit Ecologic Zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav – FIN – ECO 4 )”propus a fi amplasat în Județul Brașov, Municipiul Săcele, str. Rampei F.N. (C.U. nr. 51 din 11.02.2019 emis de Primăria Municipiului Săcele).

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Protecția Mediului Brașov poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenției de Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3 şi la sediul S.C. FIN-ECO S.A., jud. Braşov, mun. Braşov, str. Vlad Ţepeş, nr. 13, în zilele de luni – vineri între orele 9:00 – 13:00.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarele adrese de internet: http://apmbv.anpm.ro;

https://www.municipiulsacele.ro/ ;

https://www.brasovcity.ro/ ;

https://www.primaria-sanpetru.ro/http://www.primariaharman.ro/portal/brasov/harman/portal.nsf/Index/$First?OpenDocument;

http://comunatarlungeni.ro/

În situația relaxării restricțiilor de natură sanitară impuse de autorități, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Centrul de Evenimente Sergiana în sala PEARL, Brașov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15, et. 1, în data de 05.01.2021, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii /opinii /observații privind documentul menționat la sediul Agenției de Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de e-mail : office@apmbv.anpm.ro până la data de 05.01.2021.

În situația menținerii stării actuale, în vederea luării unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, consultarea publicului în vederea organizării dezbaterii publice, care va avea loc în data de 05.01.2021, se va realiza exclusiv în format electronic.

Descarca raport Celula 4: descarca aici

FIN-ECO SA ia măsuri pentru a-și proteja angajaţii și pentru a asigura continuitatea serviciilor de depozitare a deșeurilor

07.04.2020

În conformitate cu International Solid Waste Association (ISWA) si institutiile guvernamentale, managementul deșeurilor în timpul crizei CoVID-19 este considerat un element-cheie pentru protecția sănătății generale a populației, iar angajații din acest domeniu reprezintă o importantă parte pentru păstrarea neîntreruptă a activității. Lucratorii din managementul deșeurilor sunt cel de al doilea scut împotriva pandemiei CoVID-19, după angajații din sănătate. De aceea, FIN-ECO a venit cu măsuri suplimentare de protecție, proceduri și planuri de intervenție care să asigure că angajații sunt complet protejați, iar serviciul de tratare și depozitare a deseurilor își menține continuitatea. 

FIN-ECO face dezinfecții regulate în perimetrul Depozitului Ecologic de Deșeuri

Operatorul Depozitului Ecologic de Deșeuri efectuează în această săptămână, prin contractorul său de specialitate, acțiuni ample de dezinfecție a stației de sortare şi a platformelor birourilor din perimetrul depozitului ecologic și, în același timp, va asigura lucrătorilor săi echipamentele de protecție necesare, pentru a menține astfel, continuitatea serviciilor de eliminare a deșeurilor, în cea mai mare siguranță.

„Angajații noștri sunt un element-cheie în desfășurarea continuă a activității, de aceea protecția și siguranța lor reprezintă o prioritate pentru noi, fiind, totodată, și un act de responsabilitate față de comunitate. La fel de importantă este şi asigurarea continuității eliminării controlate a deşeurilor, cu atât mai mult într-o astfel de perioadă. De aceea, am pus la dispoziţia angajaţilor noștri echipamente speciale de protecție, în plus față de cele utilizate în mod curent şi facem regulat dezinfecţii în perimetrul depozitului, acolo unde aceştia îşi desfăşoară activitatea”, spun reprezentanţii FIN-ECO. 

Deșeurile menajere, cu excepția celor din centrele de carantină, vor fi eliminate integral prin depozitare

În următoarea perioadă, deșeurile menajere preluate de la populație, altele decât cele colectate selectiv, vor fi eliminate integral prin depozitare, în depozitul ecologic operat de FIN-ECO S.A.

Hotărârea conducerii FIN-ECO vine în paralel cu decizia ministrului Mediului, Costel Alexe, care a anunțat vineri, 03.04.2020 că, pentru a evita riscul răspândirii CoVID-19, deșeurile menajere colectate de la populație trebuie să fie transportate în cea mai mare siguranță, de la locul de precolectare direct în zonele de depozitare, asigurând eliminarea lor controlată.  Facem precizarea că, în conformitate cu Ordinul nr. 4022 /2020 emis de INSP, deșeurile menajere produse la centrele de carantină au statutul de deșeuri periculoase și ele vor fi colectate și transportate separat de către operatori specializați, spre a fi eliminate prin incinerare. 

Cu atât mai mult, în aceasta perioadă dificilă pe care o traversăm, compania FIN-ECO rămâne fermă în atingerea obiectivelor de mediu asumate, prin continuarea lucrărilor de închidere si colectare, transport si ardere a gazului de depozit. În săptămâna care tocmai s-a încheiat, împreună cu partenerii RS Activ SRL, antreprenor în construcții și Klarwin – furnizor de echipamente și servicii de captare, ardere și valorificare a gazului de depozit, precum și în tratarea levigatului provenit din deșeuri, FIN-ECO a continuat lucrările de instalare, la Depozitul Ecologic de Deşeuri, a uneia dintre cele mai moderne stații de ardere a biogazului. Lucrările au început pe 30 martie și se estimează că vor fi finalizate la începutul lunii iunie. 

FIN-ECO SA asigură și în această perioadă eliminarea controlată a deșeurilor menajere nepericuloase din județul Brașov

17.03.2020

FIN-ECO, operatorul depozitului ecologic de deșeuri Brașov, continuă activitatea la nivel maxim și în aceste zile, preluând și eliminând deșeurile menajere din județ, la fel ca până acum. Compania face apel la persoanele fizice și juridice ca, pe cât posibil, să colecteze separat deșeurile pentru a reduce cantitatea destinată eliminării prin depozitare, arătând astfel respect și înțelegere față de munca angajaților care lucrează continuu, chiar și în această perioadă sensibilă creată de epidemia de Covid-19. Activitatea de eliminare controlată a deșeurilor este un serviciu de interes public ce se desfășoară în permanență, pentru siguranța mediului și a comunității.

A colecta separat înseamnă, printre altele, a diminua cantitatea de deșeuri care va fi eliminată prin depozitare dar și a ușura din munca oamenilor care în aceste zile lucrează în domeniul salubrizății și fac aceleași eforturi ca și până acum pentru a reduce responsabil deșeurile menajere. Activitatea noastră este un serviciu de interes public ce în mod obligatoriu trebuie să funcționeze în permanență, pentru siguranța comunității. Sperăm ca apelul nostru la responsabilitate să ajungă la cât mai mulți cetățeni care să înțeleagă importanța serviciului noastru și să îl susțină“, este apelul FIN-ECO. 

Până la sfârșitul lunii martie va fi livrat sistemul de captare și ardere a biogazului, care va fi amplasat la Depozitul ecologic de deșeuri al Brașovului

FIN-ECO SA a contractat sistemul de ardere a biogazului generat prin descompunere anaerobă a deșeurilor depozitate. Punerea în funcțiune a instalației face parte din etapa finală a procesului de închidere a Celulelor 1 și 2 ale depozitului.

FIN-ECO SA a semnat contractul de achiziție a stației de ardere a biogazului contra sumei de 400.000 Euro, sistemul urmând să fie livrat de KLARWIN SRL, lider de piață cu o experiență de 20 de ani în domeniu. Suma este asigurată integral de către administratorul Depozitului ecologic Brașov.  Conform contractului de lucrări pentru închiderea celor două celule, sistemul va deveni funcțional în acest an. Constructorul a precizat că are capacitatea tehnică de a finaliza lucrările înainte de termenul asumat. Acest lucru este însă strâns legat și de condițiile meteo, pentru că lucrările de închidere trebuie să se desfășoare în condiții lipsite de risc – după cum au precizat reprezentanții constructorului

În prezent avem pe șantierul de închidere a Celulelor 1 și 2 maximum de utilaje care sunt puse în mișcare aici, pentru această etapă a proiectului – 3 excavatoare, 3 dumpere de tronsport și 1 buldozer etc. Suntem în plin proces de remodelare a celulelor și estimăm că în două săptămâni, dacă și vremea este de partea noastră, putem să finalizăm aceste intervenții pentru a trece la faza de realizare propriu-zisă a instalației de ardere care ne va fi livrată în această lună. Instalația va capta biogazul din cele 51 de puțuri amplasate în celulele închise și îl va duce la stația de ardere, unde în prealabil va fi filtrat de compușii volatili și anumite pulberi“, a explicat reprezentantul constructorului RS Activ, care se ocupă de închidere a celor două celule.

**
FIN-ECO SA Brașov este compania care asigură eliminarea controlată a deșeurilor din Brașov, fiind singurul serviciu de acest tip din județ. În acest scop, a construit și amenajat Depozitul ecologic de deșeuri, destinat eliminării prin depozitare a deșeurilor municipale nepericuloase.

Depozitul ecologic de deșeuri administrat de FIN-ECO SA respectă cerințele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, prin depozitarea controlată a deșeurilor produse nu doar în Municipiul Brașov, ci și în alte localități din județ. Depozitul se întinde pe o suprafață de 27 de hectare, pe care au fost proiectate șase celule de depozitare, cu capacitate totală de 11.230.000 mc, dintre care două și-au atins limita de depozitare, motiv pentru care au intrat în procesul de închidere.